Thuis in Amsterdam - De Podcast

Learn Dutch podcast Thuis in Amsterdam

Welkom bij Thuis in Amsterdam - De Podcast. In deze podcastserie gaan wij in het Nederlands spreken over onderwerpen als politiek, cultuur, tradities, geschiedenis en meer. Als je Nederlands leert, is het soms moeilijk om te oefenen in het dagelijks leven. Misschien ken je weinig Nederlanders of vind je het moeilijk om Nederlands nieuws of televisieprogramma’s te begrijpen. Wij hebben deze podcast gemaakt om jou te helpen. Het is belangrijk om elke dag in aanraking te komen met Nederlands. We hopen dat deze podcast je helpt om meer te begrijpen over Nederland. We willen je graag thuis laten voelen in Nederland, het spreken en begrijpen van de taal is dan belangrijk. 

Klik op "Luister hier" als je de podcast wilt beluisteren en bekijk de moeilijke woorden op deze pagina. 
 

Veel plezier met het luisteren!

Podcast 1: Politiek in nederland

In deze eerste podcast spreken we over het politieke systeem in Nederland, de verkiezingen, nieuwe politieke partijen en een recent schandaal!

Moeilijke woorden 

de wetten – laws/leyes
de zetel – seat/asiento
de verkiezingen –
the elections/las elecciones
stemmen – to vote/votar
de voorstellen – proposals/
las propuestas
de kinderopvang – the daycare/ la guardería
de toeslagen – the allowance/
los subsidios
de overheid – the government/
el gobierno
de schulden – the debts/
las deudas
verantwoordelijk – responsable/responsable

bestrijden – to combat/combatir
de peiling – the poll/la encuesta
de grenzen – the borders/las fronteras
het platteland –
the countryside/ el campo
de behandeling –
the treatment/el tratamieto
de uitstoot – the emissions/
las emisiones
de kernenergie –
nuclear energy/energía nuclear
bezuinigen – to economize/ economizar
de samenleving – the society/
la sociedad
vertrouwen – to trust/confiar

 

Podcast 2: Provincies van nederland (1/2) 

In deze podcast spreken we over de provincies van Nederland. In deze aflevering spreken we over Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg, Zeeland, Zuid-Holland en Flevoland. 

nl prov namen a(1).png

Moeilijke woorden 

plat – flat/plano
de heuvels – the hills/las colinas
de omgeving – area/área
nuchter – sober/sobrio
levenslustig – lively/dinámico
beroemd – famous/famoso
de dijken – the dykes/diques
de inwoners – inhabitants/habitantes
dichtbevolkt – densely populated/ densamente poblada
de binnenstad – inner city/
centro de la ciudad
de bijnaam – nickname/sobrenombre
de regering – the government/
el gobierno
verwoest – destroyed/destruido
het vliegveld – the airport/el aeropuerto
tegenwoordig – nowadays/ hoy en día
opgroeien – to grow up/ crecer
de bevolking – the population/ la población
de macht – the power/ el poder
inpolderen – land reclamation/ reclamación de tierra
verliezen – to lose/ perder

Podcast 3: Provincies van nederland (2/2) 

In deze podcast spreken we over de provincies van Nederland. In deze aflevering spreken we over Drenthe, Overijssel, Groningen, Friesland, Utrecht & Gelderland 

Schaatsen

Moeilijke woorden 

Omroep – broadcaster/locutor

plaatsvinden – take place/tener lugar

Natuurijs – natural ice/hielo natural

Tocht – tour/excursión

Herinneringen – memories/recuerdos

Historici  - historians/historiador

Bekend staan om – be known for/ser conocido por

Evenement – event/evento

Tegenwoordig – nowadays/hoy en día

Landbouw – agriculture – agricultura

Middeleeuwen – middle Ages/edad media

Handelaren – traders/comerciantes

Verbinden – connect/conectar

inwoners – inhabitants/habitantes

onderdelen – components/componentes  

Vesting – fortress/fortaleza

Aanvallen – attack/atacar

Geschiedenis – history/historia

Behoorlijk – fairly/bastante

Bijzonder – special/especial

Uitzicht – view/vista

Kerk – church/iglesia

Podcast 4: koningsdag, dodenherdenking, Bevrijdingsdag & sinterklaas 

In deze podcast spreken we over een aantal Nederlandse feestdagen; Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag & Sinterklaas. 

Oranje vlaggetjes

Moeilijke woorden 

De spelletjes – games/juegos

De Feestdagen – holidays/días festivos

De Vrijmarkten – free markets/mercado libre

De Spullen – stuff/cosas

Herdenking – commemoration/conmemoración

Slachtoffers – victims/víctimas

Burgemeester – mayor/alcalde

Gedicht – poem/poema

Volkslied – national anthem/himno nacional

Vrijheid – freedom/libertad

Benoemd – appointed/asignado

Nauwelijks – barely/apenas

Waarschijnlijk – probably/probablemente

Eeuw/eeuwen – century/centuries – siglo/siglos

Heilig – sacred/sagrado

Vereren – to revere/reverenciar

Uiterlijk – the appearance/la apariencia

Intocht – entry/entrada

Cadeautjes – presents/regalos

Schoorsteen – chimney/chimenea

Verlanglijstje – wishlist/lista de deseos

Podcast 5: gewoontes en tradities in nederland  

In deze podcast spreken we over een aantal Nederlandse gewoontes en tradities 

Feestelijke traktaties

Moeilijke woorden 

Gewoontes – customs/costumbres

Trakteren – treat/invitar algo (de comida)

Zwaaien – to wave/saludar

Omhelzing/knuffel – a hug/un abrazo

Klagen – to complain/quejar

Mening – opinion/opinión

Vergadering – (work) meeting/reunión (del trabajo)

Tevreden – satisfied/satisfecho

Oplossing – solution/solución

Verwachten – expect/suponer o esperar

Schriften – notebooks/cuadernos

Langsgaan – passing by/pasando por

Tenminste – at least/al menos

Gescheiden – seperated (or divorced)/separado

Afstanden – distances/dinstancias

Broodbeleg – toppings/cosas para untar en pan  

Verschrikkelijk – terrible/terrible

Uitgeven – to spend/gastar

Podcast 6: Nederlanders op vakantie

In deze podcast spreken we over typische Nederlandse vakanties en eigen ervaringen

Foto website podcast vakantie.png

Moeilijke woorden 

Het vakantiegeld - holiday pay/pago de vacaciones

Het reisbureau - travel agency/agencia de viajes
Het onderdeel - part/parte
De Tweede Wereldoorlog - Word War II/Segunda guerra mundial
Verschenen (verschijnen) - appear/aparecer
Opzetten - set up/armar 

Afbreken - tear down (?)/desarmar 

Het natuurgebied - national reserve/parque nacional 

 

Extra info:

Campingtips ANWB
Reisadvies Corona